Kosár tartalma:

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a www.konyvbazar.ro online áruház (üzemeltető: SC. MAGNUM CHARTA SRL, székely Valenii de Mures Nr.187, Cod Postal 547134, Judetul Mures), a továbbiakban: Szolgáltató valamint a Szolgáltató által a www.konyvbazar.ro oldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél, a továbbiakban: Partner jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Románia, Magyarország és a világ bármely országa területén nyújtott azon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.konyvbazar.ro weboldalon (a továbbiakban: internetes áruház) található elektronikus piactéren keresztül történik. Ezenfelül jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazon kereskedelmi ügyletekre, melyek Románia, Magyarország és a világ bármely országa területén jelen szerződésben meghatározott Felek között jönnek létre. Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők közötti szerződésnek minősül, valamint jellegéből adódóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2002. évi és 2006-ban újra kiadott 365-ös törvény (“Ektv.”) szabályozza azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 9.§-ában foglalt tájékoztatást megadta a Szolgáltató.
  2. Az internetes áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  3. Az internetes áruház szolgáltatásait minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság jogosult igénybe venni, amennyiben az internetes áruházban érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat.
  4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Fiók létrehozása (és irány a pénztár)” gombra kattintással jön létre. Az ily módon, magyar, román és angol nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére 8 napon belül írásban tájékoztatást nyújt. Írásbeli kérésnek és tájékoztatásnak minősül az elektronikus levelezés is.
  5. Ügyfélszolgálat:
   SC. MAGNUM CHARTA SRL
   Székely: Valenii de Mures Nr.187 Cod Postal 547134 Judetul Mures, Románia
   Telefon: +40-747-918-892 (munkanapokon, hétfőtől péntekig, 09-17 óráig)
   Online ügyfélszolgálat: www.konyvbazar.ro
 2. Regisztráció
  1. Mielőtt vásárolni szeretne áruházunkból nem kötelező regisztrálnia. Amennyiben szeretne, az internetes áruház mindegyik oldalán megtalálható “Fiók létrehozása” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Regisztrálás után rendszerünk az Ön által megadott e-mail címre küld önnek egy levelet. Ha véletlenül elfelejti jelszavát, akkor az “Elfelejtette jelszavát?”-ra kattintva új jelszót kérhet.
  2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 3. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok védelme
  1. A Szolgáltató nem végez adatgyűjtést. Az adatokat csak és kizárólag a honlapra látogató, ott vásárlási vagy egyéb vásárlási szándékkal kapcsolatba hozható regisztráció során a felhasználók (Partnerek) saját elhatározásukból adnak meg.
  2. A Partner döntése alapján megadható adatok: név, lakcím, telefon, e-mail cím, számlázási név, cím és telefon, valamint szállítási név, cím és telefon.
  3. A regisztráció során rögzítésre kerülő adatok: a Partner számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Partner külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
 4. A személyes adatok kezelésének jogalapja, célja és módja
  1. Az adatkezelésre a www.konyvbazar.ro internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló regisztrációja alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2001. évi 677. törvény (Avtv.) 5.§ (1) bek. szerinti “érintett önkéntes hozzájárulása”.
  2. Az adatkezelés célja a www.konyvbazar.ro oldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok (ügyféladatok) célhoz kötött tárolása.
  3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja személyhez nem köthető statisztika készítése, rendszerfejlesztés, felhasználói jogok védelme.
  4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A csomag kiszállításában közreműködő partnernek történő kiadáshoz történő, kifejezett és előzetes hozzájárulásnak minősül, ha a vásárló kiszállítást kér a megvásárolt termékre.
  5. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 5. Megrendelés
  1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. A Partner az áruval kapcsolatos egyéb kérdésekre az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat megfelelő információkat.
  2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
  3. A Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő 2 munkanapon belül postázza, ha azt a Partner ilyen módon rendelte meg. A szállítás Románia területére a Román Postával történik. A szállítási költség a vásárlás lezárása előtt minden esetben feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a szállítási díj és az áruk árának változtatási jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás az internetes áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
  4. Amennyiben a Szolgáltató megfelelő gondossága ellenére hibás ár kerül a piactér felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” RON/LEJ-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától.
  5. A megrendelést a Szolgáltató Partnertől csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  7. A Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel és nyilatkozat nélkül megszűnik.
 6. Szállítási és fizetési feltételek
  1. A weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre postázza.
  2. A Szolgáltató a megrendelt árut 2 munkanapon belül postázza, és romániai szállítási cím esetén a Román Posta 1 héten belül értesíti a Partnert a csomag megérkezéséről. Amennyiben a Szolgáltató a postázás 2 munkanapon belüli határidejét tartani nem tudja, köteles azt a Partner felé jelezni. A Partner ez esetben elállhat a megrendeléstől.
  3. A Partner a vételárat utánvéttel, az áru átvételekor készpénzben fizeti a postán Románia területén.
  4. A Partner köteles az átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltató nem köteles elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a posta az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.
 7. Garancia, szavatosság, elállás
  1. A kötelező jótállásra és a szavatosságra a 2003. évi 2008-ban módosított 449-es törvényben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések irányadók.
  2. A távollévők között kötött szerződésre vonatkozó 130/2000-es Határozat alapján a Partner a szerződéstől az átvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Ez esetben e szándékát a határidőn belül írásban kell közölnie a Szolgáltatóval. A visszaszállítás költségét a Partner viseli. A Partner köteles a terméket sértetlen állapotban, minden tartozékával együtt, a terméknek megfelelő biztonságos módon azt visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató általi átvétel időpontjáig a kárveszély a Partnert terheli. A Szolgáltató a határidőben érkezett írásbeli elállás esetén, az árunak a Szolgáltatóhoz történő visszaérkezésétől számított 30 napon belül a termék vételárát, valamint a Partner által a Szolgáltatónak kifizetett szállítási költséget megtéríti banki átutalással.
 8. Szerzői jog
  1. A weboldalunk tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalunkon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani. Ezen anyagok más weboldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalunkon található anyagok a szerzői jogra vonatkozó 1996. évi 8. törvény védelme alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet, valamint kártérítési illetve büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.
  2. A könyvismertetések tartalma – módosítás nélkül, a könyv szerzőjének és címének pontos megjelölésével – szabadon másolható illetve közzétehető.
  3. A weboldalakon található védjegyek és logók azok jogosultjainak bejegyzett védjegyei és az illető termékek, szoftverek vagy szervezetek azonosítását szolgálják.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Román Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos román jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Országos szállítás

Román Posta-val szállítunk

Egyszerű 15 napos elállási jog

15 nap elállási jog, kérdés nélkül

Segítőkész ügyfélszolgálat

Vásárlás előtt kérdezzen, segítünk

100% biztonságos fizetés

Fizetés utánvéttel, áruátvételkor