Kenesei Andrea · Sebestyén Rita – Express ​English 2
15,00 lei Kosárba teszem

Kenesei Andrea · Sebestyén Rita – Express ​English 2

15,00 lei

Tankönyvünk ​az 1995-ben megjelent Express English 1. c. tankönyv második kötete, és elsősorban középfokú nyelvvizsgára felkészítő intenzív nyelvi kurzusok számára készült. Az első kötet tematikájához hasonlóan minden fejezet három fő részre tagolható. Az első részben az adott nyelvtani anyag kerül bemutatásra, magyar nyelvű magyarázat, angol-magyar példamondatok és nyelvtani feladatok segítségével. A példamondatok elsősorban a fejezet címében megjelölt társalgási téma szókincsére épülnek, s így mintegy bevezetésül szolgálnak a második részhez, melyben elsősorban a szókincset és a kommunikatív készséget fejlesztő feladattípusokra fektettük a hangsúlyt. Ebben a részben találhatók még olyan típusú feladatok is, melyekkel a társalgási témát és a tárgyalt nyelvtani problémát együtt gyakoroltatjuk, valamint itt kaptak helyet a produkívabb, több kreativitást megengedő és jellegében a középfokú nyelvvizsgán előforduló feladattípusokhoz hasonló feladatok, mint például a képleírás, fogalmazás, levélírás, szövegértés és fordítás. A fejezet harmadik része a nyelvtani anyagot és az új szókincset elmélyítő, gakoroltató feladatokat tartalmazza. Minden fejezet eredeti angolszász (brit, amerikai) szöveget is magában foglal, hiszen a nyelvvizsga alapvető követelménye az autentikus szövegek megértése, illetve fordítása. A hallás utáni megértés készségének fejlesztését a tankönyvhöz tartozó kazetta segíti, mely a fejezetekben szereplő olvasmányokat, valamint eredeti televíziós-, illetve rádiós műsorok hanganyagát tartalmazza. Az utóbbiakhoz minden fejezetben gyakorlatok is találhatók. A függelékben minden fejezethez tartozik egy nyelvi játék, mely vagy a társalgási, vagy a nyelvtani egység gyakorlására szolgál. Mind a nyelvtani, mind a társalgási témák megegyeznek a középfokú nyelvvizsga tematikájával. A tankönyv anyagának elsajátítása erős középfokú nyelvtudást biztosít. Sikeres nyelvtanulást kívánnak a szerzők!

Országos szállítás Román Posta-val

  • 15 napos visszatérítés kérdés nélkül
  • Adja le rendelését 12 óra előtt és aznap postázzuk
Biztonságos oldal és fizetés

208 oldal · ISBN: 9639092193