Matematikai ​kislexikon

5,00 lei

A ​matematikai módszerek gyors elterjedése a különböző tudományágakban nagymértékben megnövelte az érdeklődést e tudomány iránt. Megértését és alkalmazását azonban gyakran nehezíti pontos fogalomalkotásainak hiányos ismerete. Ilyen szempontból igyekszünk segítséget nyújtani a matematika iránt érdeklődőknek, csokorba gyűjtve mintegy 220 fogalom és eljárás rövid, de pontos leírását 1818 címszóban és utalószóban. Munkánknak szükségszerűen tükröznie kell a matematikában az utóbbi évtizedekben végbement változásokat. Ennek szellemében mindenütt arra törekedtünk, hogy rámutassunk a különböző diszciplínákban használatos rokon fogalmak közös gyökerére, és előnyben részesítettük a matematika jelenkori nyelvezetét és szimbolikáját a hagyományossal szemben. Persze a különböző korosztályokhoz tartozó olvasókra és a közkézen forgó régebbi könyvekre való tekintettel ez utóbbiról is említést kellett tennünk.
Az áttekinthetőséget és az összefüggések könnyebb felismerését tartottuk szem előtt, amikor a rokon fogalmakat gyakran egyetlen címszó alatt tárgyaltuk. Az egy címszóban tisztázott különböző fogalmakat mindenütt dőlt betűs szedés jelzi. Ezek a fogalmak csak akkor szerepelnek utalószóként is, ha nevük nem jelzi nyilvánvalóan a címszót, ahol fellelhetők. Például a halmaz címszó keretében többek között tisztázott elem és üres halmaz fogalmak közül az első utalószóként is szerepel, a második nem. Ennek a példának mintájára próbálja az Olvasó a címszóként nem szereplő fogalmakat a jelzők elhagyásával, esetleg csak felcserélésével keresni.

Elfogyott

Országos szállítás Román Posta-val

  • 15 napos visszatérítés kérdés nélkül
  • Adja le rendelését 12 óra előtt és aznap postázzuk
Biztonságos oldal és fizetés